Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

11 miljoner till åtgärder för hotat ålgräs

Länsstyrelsens Ewa Lavett dyker i en ålgräsäng

I södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Det är ett stort problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar och även stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. Nu får Länsstyrelsen och forskare från Göteborgs universitet 11 miljoner kronor för att tillsammans utveckla nya metoder för att rädda ålgräset.

- Redan i sommar kommer vi att testa åtgärder på några olika platser mellan Göteborg och Lysekil, berättar Beatrice Alenius, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under nittiotalet, bland annat på grund av övergödning. Men trots att övergödningen minskat har ålgräset inte kommit tillbaka. Istället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp. Detta i kombination med drivande algmattor gör att ålgräs inte längre kan växa.

Satsar på återetablering

Nu satsar europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs - och vattenmyndigheten (via anslag 1:11), 11 miljoner kronor i ett nytt fyraårigt projekt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet utveckla nya metoder för att stabilisera bottnar där ålgräset försvunnit. På så sätt vill man möjliggöra restaurering och återhämtning av ålgräset.

Vi hoppas att åtgärder som sandtäckning av störda bottnar och tillfälliga barriärer mot drivande algmattor, i kombinationen med återplantering av ålgräs ska hjälpa det tillbaks, berättar Ewa Lavett, marinbiolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Forskargruppen vid Göteborgs universitet och Länsstyrelsen har även fått medel från Vinnova för att utveckla användningen av drönare för att kartlägga och övervaka utbredningen av ålgräs och andra grunda kustmiljöer.

För att få öka förståelsen för ålgräsets betydelse för havsmiljön lanseras också en kortfilm på Youtube.

Kontakt