Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig grissjukdom

griskultingar som ligger tätt

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen Afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa och rör sig allt närmare Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor.

Skulle den ta sig in i Sverige skulle det kunna innebära massdöd av vildsvin, samt risk för exportstopp vilket skulle ge konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning. Regeringen har pekat ut Jordbruksverket som samordnande part för att genomförandet och vi är flera myndigheter som stöttar arbetet. Kraven från EU är för 2018 att kommunikationsinsatser främst görs i anslutning till vägar då smittan ofta överförs av människor som reser över landsgränser och lämnar matrester efter sig. Trafikverket bidrar med kommunikation längs flera större vägar, Tullverket med kommunikation på lämpliga platser vid gränserna.

Frågor? Ta antingen kontakt med Länsstyrelsen (se kontaktuppgifter nedan) eller läs mer på www.jordbruksverket.se/svinpestlänk till annan webbplats

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig