Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad säger forskningen om e-cigaretter?

Tre varianter.

Elektroniska cigaretter har blivit populära som ett ”hälsosammare” alternativ till rökning, men hur säkra är de egentligen? Forskare vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en sammanställning av den forskning som finns på området.

I jämförelse med tobakscigaretter framstår e-cigaretter som det bättre alternativet, men det betyder inte att de är riskfria.
– För den som rökt länge och inte anser sig kunna sluta, så kan det vara ett bättre alternativ med e-cigaretter utifrån vad vi vet i dag. Det är trots allt inte mycket som är farligare än vanliga cigaretter, som förutom ett 70-tal cancerogena ämnen ger ifrån sig giftiga gaser, nanopartiklar och fria radikaler, säger Louise Adermark, docent vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.
E-cigaretter med nikotin är dock lika dåliga för kärl och hjärta som vanliga cigaretter. Studier visar också att användning av elektroniska cigaretter leder till ökad tobaksrökning.
– De elektroniska cigaretterna attraherar unga som inte rökt tidigare och en stor andel av dessa börjar även röka vanliga cigaretter inom ett år, säger Louise Adermark.
Det finns också nya risker med e-cigaretter, även de som är nikotinfria. Studier har visat att smaksättningarna kan ge bland annat cellskador, förändringar i DNA och inflammatoriska reaktioner.
– Att något är ofarligt att äta innebär inte att det är ofarligt att andas in. När e-vätskan hettas upp och förångas bildas nya molekyler. Det är mycket vi inte vet om de nya riskerna och det finns få regleringar på området, säger Louise Adermark.

Länsstyrelsen i Västra Götaland manar till särskild försiktighet när det gäller e-cigaretter i närheten av barn.
– Att nikotinet är giftigt vet vi sedan tidigare, men det var förvånande att smaksättningarna i sig kan vara ohälsosamma. Vi vill mana till försiktighet så att produkterna, både behållare och vätskor, förvaras utom räckhåll för barn, eftersom de kan vara giftiga, säger Ulrika Ankargren, Länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vill du veta mer? Här hittar du rapporten i sin helhet.

Elektroniska cigaretter - En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekterPDF

Kontakt