Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bergs södra sandtäkt, Tranemo kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 1 juli 2024 gett Tranemo Grus & Betong AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt sandtäkt på fastigheten Berg 3:9 i Tranemo kommun.

Tillståndet gäller för uttag av totalt 245 000 ton sand, med ett högsta årligt uttag av 24 500 ton. Tillståndet gäller i tio år.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Tranemo kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in senast den 5 augusti 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 43902-2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss