Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skene avloppsreningsverk, Marks kommun

Marks kommun ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till Skene avloppsreningsverk på fastigheten Håven 1:58 i Marks kommun.

Teknik- och Serviceförvaltningen vid Marks kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till Skene avloppsreningsverk på fastigheten Håven 1:58 i Marks kommun. Ansökan omfattar mottagning och behandling av avloppsvatten för högst 25 000 personekvivalenter som årsmedelvärde samt utsläpp av behandlat avloppsvatten via ett anlagt dike och vidare till Viskan.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Marks kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Kallelser och andra meddelanden införs i Borås Tidning och Göteborgs-Posten.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 2 september 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 39263-2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss