Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biogas Västra Skaraborg AB, Vara kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 26 juni 2024 gett Biogas Västra Skaraborg AB tillstånd enligt miljöbalken till biogasverksamhet på delar av fastigheterna Ryda 6:15, Sparlösa 2:29, Klo 1:3 och Attorp 3:12 i Vara kommun.

Tillståndet gäller för att ta emot och behandla högst 450 000 ton biologiskt nedbrytbart substrat per kalenderår för produktion av flytande biogas (LBG), rötrest och koldioxid.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Vara kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in senast den 31 juli 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 43041-2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss