Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om ändring av naturreservatet Sandsjöbackas föreskrifter i Mölndals kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av naturreservatet Sandsjöbackas föreskrifter i Mölndals kommun.

Förslaget innebär ett tillägg av en föreskrift för att stärka skyddet av skog inom vissa områden.

Samtliga kända sakägare, får förslaget med post till er postadressen. Förslaget finns även tillgängligt hos Mölndals kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas skriftligen till länsstyrelsen senast den 28 augusti 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 511-39930-2021

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss