Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt avloppsreningsverk, Ulricehamns kommun

Ulricehamns Energi AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten Vist 10:58 i Ulricehamns kommun, med tillhörande ledningsnät och med utsläppspunkt i Åsunden.

Ansökan omfattar behandling av avloppsvatten från 43 200 personekvivalenter som maximalt veckomedelvärde och 27 000 personekvivalenter som årsmedelvärde.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg) och hos kommunkansliet eller motsvarande i Ulricehamns kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .


Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 26 augusti 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 34714-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss