Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjo återvinningscentral

Miljöprövningsdelegationen har den 20 juni 2024 ändrat tillståndet till Hjo återvinningscentral. Ändringen innebär att en större mängd träavfall får flisas varje år. Gränsen höjs från 2 000 ton till 5 000 ton.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg) och hos kommunkansliet eller motsvarande i Hjo kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 25 juli 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 7821-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss