Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Renova AB, Göteborg

Renova AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen enligt 1 kap 16 § Industriutsläppsförordningen om förlängd dispens från att följa begränsningsvärden för utsläpp till luft av PCDD/F vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Dispens söks för perioden 1 maj 2024 och fram till den 31 december 2025.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 18 juli 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-13683-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss