Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Renova AB, Göteborg

Renova AB ansöker om dispens från att följa begränsningsvärden för utsläpp till vatten av TOC, TSS, totalkväve och totalfosfor från Renova Marieholm.

Renova AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om dispens enligt 1 kap 16 § Industriutsläppsförordningen (2013:250) från att följa begränsningsvärden för utsläpp till vatten av TOC, TSS, totalkväve och totalfosfor från Renova Marieholm. Dispens söks till och med den 1 juli 2026.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 3 juni 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 6391-2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss