Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalsjöfors vattenverk, Borås kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 2 maj 2024 gett Borås Energi och Miljö AB (556527-5590) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att anlägga och driva ett vattenverk på fastigheten Kråkhult 1:2 i Borås kommun.

Tillståndet omfattar rening av högst 11,7 miljoner m³ råvatten per år och 32 000 m³ råvatten per dygn i medeltal per månad, dock som högst 40 000 m³ under ett och samma dygn.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg) och hos kommunkansliet eller motsvarande i Borås kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 7 juni 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 25360-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss