Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring i föreskrifter att vistas vid skreddrabbade området vid E6

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat om ändring i föreskrifter (14FS 2023:61) med förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) i fråga om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:61) om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun, dels att 4 § ska upphöra att gälla den 11 november 2023 klockan 12.00, dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse från och med den 11 november 2023 klockan 12.00.

 

Föreskrifterna träder i kraft den 11 november 2023.

Beslutet grundas på 3 kap. 11–12 §§ ordningslagen (1993:1617) samt 4 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt ordningslagen.

Beslut med karta (pdf-fil) Pdf, 348.6 kB.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 och skickas till dig om du så önskar.

Överklagan

Beslutet kan enligt 3 kap. 27 § ordningslagen inte överklagas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss