Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bullrande arbeten vid Olskroken

Länsstyrelsen har 2024-01-26 godkänt Trafikverkets ansökan om att avvika från bullervillkor under arbeten vid Olskrokens planskildhet under tidsperioden 2024-03-29 – 2024-03-31.

Arbetena omfattas av tillstånd för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet enligt dom M 638-16, Vänersborgs tingsrätt, 2018-01-31 samt dom M 1808-18, Svea hovrätt, 2018-10-08.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagan av beslutet ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen senast den 26 februari 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 49135-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss