Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra Ryd krematorium, Skövde kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 12 september 2023 gett Skövde Pastorat tillstånd enligt miljöbalken till krematorieverksamhet på fastigheten Skövde Ryd 15:53 i Skövde kommun.

Tillståndet gäller för 3 500 kremationer per år fördelat på två krematorieugnar.

Beslutet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00,och på kommunkansliet eller motsvarande i Skövde kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 17 oktober 2023.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 551-12434-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss