Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marjarps värmeverk, Falköpings kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 31 augusti 2023 gett Solör Bioenergi Falköping AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad el- och värmeproduktion på fastigheten Radiatorn 1 i Falköpings kommun.

Tillståndet omfattar två fastbränslepannor som ska eldas med biobränsle och med en högsta installerade tillförda effekt på 17 respektive 18 megawatt, en oljepanna som i första hand ska eldas med bioolja och med en högsta installerade tillförda effekt på 14 megawatt, samt lagring, krossning och flisning av träavfall och annat biobränsle.

Beslutet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00. Det finns också tillgängligt på kommunkansliet eller motsvarande i Falköpings kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 5 oktober2023.

Överklagandet kan kan skickas in via

Ange ärendebeteckning 551-37-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss