Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Göteborgs kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Göteborgs kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00. Handlingarna skickas till dig om du önskar det.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska skickas till Länsstyrelsen senast den 27 september 2023.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 258-16125-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss