Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantmännen Reppe AB, Lidköping kommun

Lantmännen Reppe AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna sockerbruket 2, Hyveln 2 samt del av Hyveln 1 i Lidköpings kommun.

Ansökan omfattar tillverkning av etanol och stärkelse, inklusive stärkelsederivat, från spannmål och baljväxter.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Lidköping kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 25 september 2023.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-46488-2022.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss