Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurhållning och biogasproduktion, Marks kommun

Ansökan om tillstånd till utökad djurhållning och biogasproduktion i Marks kommun.

 Jimmy Johnsson ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till utökad djurhållning och biogasproduktion på fastigheten Öxnevalla-Vik 1:9 i Marks kommun. Ansökan omfattar slaktsvinsproduktion med högst 4 400 platser för slaktsvin och nyetablering av biogasproduktion med rötning av i huvudsak stallgödsel.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Marks kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter (eller Överklagan)

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 22 maj 2023.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-2969-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss