Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strävlidens avloppsreningsverk, Stenungsunds kommun


Stenungsunds kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till Strävlidens avloppsreningsverk på fastigheten Jordhammar 3:6 i Stenungsunds kommun.

Det renade avloppsvatten släpps ut genom befintlig ledning i Askeröfjorden. Ansökan avser en utökad verksamhet vid avloppsreningsverket och omfattar bl.a. behandling av avloppsvatten motsvarande 28 000 personekvivalenter.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet eller motsvarande i Stenungunds kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Kallelser och andra meddelanden i ärendet publiceras i Göteborgs-Posten och ST-Tidningen med Lokaltidningen.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 3 april.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-23499-2022.

Kontakt