Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sandtäkten Sommaren, Bullarby 4:1, Tanums kommun

Klageröds Gräv & Entreprenad AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad verksamhet vid sandtäkten Sommaren på fastigheten Bullarby 4:1 i Tanums kommun.

Ansökan omfattar ett maximalt uttag av sand om 24 000 ton/år till och med år 2035, som djupast ned till nivån +161 meter över havet i RH2000.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 25 augusti 2022. Synpunkter kan skickas in via

Ange ärendebeteckningen 551-21732-2022.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00) och på kommunkansliet eller motsvarande i Tanums kommun.

Kallelser och andra meddelanden i ärendet publiceras i Bohusläningen, Strömstads Tidning/N. Bohuslän och Göteborgs-Posten.

Kontakt