Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hilmerdal AB, Melleruds kommun

Hilmerdal AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning på fastigheten Erikstads-Berg 1:21 i Melleruds kommun.

Ansökan omfattar en produktion baserad på 1 230 platser för suggor och 480 platser för obetäckta gyltor.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Melleruds kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Kallelser och andra meddelanden i ärendet publiceras i TTELA Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 1 september 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-10260-2022.

Kontakt