Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

CEJN AB Skövde kommun

CEJN AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till metallbearbetning m.m. på fastigheten Cylindern 1, Ventilen 2, i Skövde kommun.

Ansökan omfattar maskinell bearbetning i form av svarvning med en total förbrukning av rå/stångmaterial på 8 000 ton samt en tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor överstigande 20 m3.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Skövde kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Kallelser och andra meddelanden i ärendet publiceras i Skaraborgs Allehanda SLA.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 15 augusti 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-12343-2022.

Kontakt