Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lagmanstorp AB, Vara kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 1 juni 2022 gett Lagmanstorp AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad slaktkycklingproduktion samt befintlig slaktsvinsproduktion på fastigheten Lagmanstorp 1:1 i Vara kommun.

Tillståndet gäller djurhållning med högst 325 000 platser för slaktkycklingar och 390 platser för slaktsvin.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 och på kommunkansliet eller motsvarande i Vara kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 6 juli 2022.

Överklagande skickas via

Ange ärendebeteckningen 551-38168-2021.

Kontakt