Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rabbalshede Vind AB, Vindpark Lursäng, Tanums kommun

Rabbalshede Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om förlängd igångsättningstid.

Förlängningen gäller tillståndet givet den 20 februari 2018 (ärende 551-25002-2017) till tre vindkraftverk på fastigheterna Lursäng Tågeröd 1:4, Lursäng 1:3 och 2:3 i Tanums kommun. Ansökan avser förlängd igångsättningstid till och med den 1 mars 2024.

Kallelser och andra meddelanden i ärendet publiceras i Bohusläningen, Strömstads Tidning/N. Bohuslän, Göteborgs-Posten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Tanums kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 27 juni 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-19887-2022.

Kontakt