Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Skåpenäs, Bengtsfors kommun

Länsstyrelsen har den 9:e maj 2022 beslutat att bilda naturreservatet Skåpenäs i Bengtsfors kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Beslutet finns tillgängligt hos Bengtsfors kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till Länsstyrelsen senast den 31 maj 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 511-2114-2017.

Kontakt