Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bergtäkt Brämhult, Borås kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 28 april 2022 gett Fristads Expressbyrå AB tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun.

Tillståndet gäller för brytning av högst 2 100 000 ton berg, införsel av högst 200 000 ton inerta massor (icke-farligt avfall) per kalenderår, samt utförsel av högst 200 000 ton material per kalenderår. Tillståndet gäller till och med den 31 oktober 2043.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00) och på kommunkansliet eller motsvarande i Borås kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 2 juni 2022.

Det skickas med

  • e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
  • post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange ärendebeteckningen 551-20811-2021.

Kontakt