Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Väderöarna, Tanums kommun

Förslag att peka ut Väderöarna och omgivande vattenområde, Tanums kommun, som Natura 2000-område för fåglar.

Länsstyrelsen har ett Regeringsuppdrag att peka ut Väderöarna och omgivande vattenområde, i Tanums kommun, som Natura 2000- område för fåglar. Samtliga, av Länsstyrelsen kända sakägare, får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen.

Förslag att peka ut Väderöarna som Natura 2000-område för fåglar Pdf, 1 MB.

Förslaget finns även tillgängligt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-224 40 00).

Synpunkter

Länsstyrelsen behöver sakägarnas eventuella synpunkter senast senast den 7 juni 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 511-25861-2021.

Kontakt