Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande körfält för fordon i linjetrafik på väg E6, Göteborgs kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om körfält för fordon i linjetrafik m. fl på väg E6 i Göteborgs kommun

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Synpunkter på handlingarna ska senast den 25 maj 2022 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-15862-2022.

Kontakt