Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter för huvudled i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om huvudled i Götene kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska lämnas senast den 12 oktober 2021 via

Ange diarienummer 258-29920-2021.

Kontakt