Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försvarets materielverks tillstånd till Provplats Karlsborg

Miljöprövningsdelegationen har den 8 april 2021 beslutat att inte ompröva Försvarets materielverks tillstånd till provverksamhet i Karlsborgs, Askersunds och Motala kommuner (Provplats Karlsborg).

Samtidigt har delegationen avvisat de inkomna framställningarna om omprövning av tillståndet.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 maj 2021 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 551-56108-2020.

Kontakt