Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skanska Industrial Solutions AB, Lilla Edets kommun

Skanska Industrial Solutions AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till lagring och behandling av icke-farligt avfall samt under 20 år driva deponi för inert avfall på inom fastigheterna Maen 1:1 m fl. i Lilla Edets kommun.

Ansökan omfattar årlig deponering av högst 200 000 m3 inert avfall, i form av betong, asfalt, tegel, klinker och keramik samt lera, jord och sten, till en total mängd av högst 1 000 000 m3. Ansökan omfattar även att årligen ta emot, mekaniskt bearbeta, lagra och återvinna upp till 100 000 ton icke-farligt avfall i form av jord och sten, asfalt, betong, klinker, keramik, tegel samt 9 000 ton trä, grot, stubbar och grönflis.

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga på kommunkansliet i Lilla Edets kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 26 april 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-19742-2020.

Kontakt