Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) på Lindö i Ulricehamns kommun

Länsstyrelsen har den 26 mars beslutat att bilda ett nytt beslut om bildande av djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) på Lindö i Ulricehamns kommun och meddelat föreskrifter för djurskyddsområdet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Ulricehamns kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter införandet av kungörelsen i Borås tidning och Ulricehamns tidning.

Ange Dnr 511-11556-2021.

Kontakt