Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerängs Gård, Mariestads kommun

Arjen van Houten ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökat djurhållning på fastigheten Västeräng 1:25 i kommun.

Ansökan omfattar en djurhållning om högst 800 djurenheter.

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga på kommunkansliet i Mariestads kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 26 april 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-1996-2021.

Kontakt