Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näverdraget deponi, Vänersborgs kommun

NCC Industry AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd för ny deponi för inert avfall inom fastigheterna Björred 2:1 och 2:8 samt Ramneberg 2:1 och S:1 i Vänersborgs kommun.

Ansökan omfattar deponering av högst 100 000 ton inert avfall per kalenderår samt mekanisk bearbetning av avfall för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Vänersborgs kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 19 april. Synpunkter kan skickas in digitalt via e-tjänsten Komplettering eller yttrande i ärende, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-19527-2020.

Kontakt