Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grevbäcks Gris AB, Hjo kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 12 februari 2021 gett Grevbäcks Gris AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att utföra anläggnings- och byggnadsarbeten för utökad djurhållning avseende slaktsvinsproduktion samt etablering av tillväxtgrisuppfödning på fastigheten Prästgården 1:15 i Hjo kommun (igångsättningsmedgivande).

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Hjo kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 19 mars 2021 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-45275-2020.

Kontakt