Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fröslunda Lantbruk AB, Lidköpings kommun

Fröslunda Lantbruk AB ansöker hos om ändringstillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Fröslunda 1:2 i Lidköpings kommun.

Fröslunda Lantbruk AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändringstillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Fröslunda 1:2 i Lidköpings kommun. Ansökan omfattar en djurhållning med plats för 50 000 värphöns.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Lidköpings kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 22 mars 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-56771-2020.

Kontakt