Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss av förslag till vattenskyddsområde

Kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har samordnat kommunernas arbete.

De har nu ansökt om att Länsstyrelsen skall besluta om att inrätta vattenskyddsområde enligt inlämnad ansökan.

Karta över vattenskyddsområdet och förslag till föreskrifter finns på Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor. Tekniskt underlag, interaktiv karta och information om vad ett vattenskyddsområde innebär finns på gavso.selänk till annan webbplats.

Berörda markägare och övriga sakägare bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget.

Eventuellt yttrande skall via e-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se) eller per brev (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg) ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 april 2021.

Ange Länsstyrelsens diarienummer 36723-2019.

Kontakt