Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dava Foods Sweden AB, Skara

Dava Foods Sweden AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till framställning av livsmedel på fastigheten Ladan 2 i Skara kommun

Ansökan omfattar en produktionsmängd av högst 8 600 ton äggprodukter per år.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Skara kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland e-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 15 mars 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-25731-2020.

Kontakt