Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande väjningsplikt i Tjörns kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende om lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt i Tjörns kommun.

Länsstyrelsen handlägger ett ärende om lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt i Tjörns kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar.

Synpunkter på handlingarna ska senast den 5 mars 2021 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-2763-2021.

Kontakt