Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vadsbo Mjölk AB, Töreboda kommun

Vadsbo Mjölk AB ansöker om tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Ljungås 1:5 i Töreboda kommun.

Vadsbo Mjölk AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Ljungås 1:5 i Töreboda kommun. Ansökan omfattar en mjölkproduktion på totalt 1 880 djurenheter. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga på kommunkansliet i Töreboda kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 8 mars 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-49797-2020.

Kontakt