Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Majonnäsfabriken Skåne Finkost AB, Partille kommun

Majonnäsfabriken Skåne Finkost AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till livsmedelsproduktion på fastigheten Lexby 1:113 i Partille kommun.

Ansökan omfattar framställning av högst 15 000 ton livsmedel med animaliska och vegetabiliska råvaror per år.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Partille kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 1 februari 2021.

Skicka in synpunkter digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotalandlänk till annan webbplats, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-32655-2020.

Kontakt