Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande väjningsplikt i Åmåls kommun

Länsstyrelsen handlägger tre ärenden som avser lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt i Åmåls kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska senast den 21 januari 2021 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-50851-2020, 258-56045-2020 och 258-56050-2020.

Kontakt