Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Skövde kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Skövde kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska senast den 21 januari 2021 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-49161-2020

Kontakt