Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Snappan, Vänersborgs kommun

Länsstyrelsen har den 16 december 2020 beslutat att bilda naturreservatet Snappan i Vänersborgs kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Vänersborg kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter införandet av kungörelsen i TTELA.

Ange diarienummer 511-27477-2012.

Kontakt