Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter lodjur

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2021

Länsstyrelsen har den 15 december 2020 fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2021.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2021PDF

Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit senast den 19 januari 2021 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 218-56592-2020.

Kontakt