Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt, huvudled, hastighetsbegränsning och förbud mot omkörning i Götene kommun

Flera olika trafikföreskrifter i Götene kommun.

Synpunkter

Synpunkter på handlingarna ska senast den 10 december 2020 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange respektive diarienummer.

Lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om stopplikt i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46947-2020.

Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46986-2020.

Lokala trafikföreskrifter gällande huvudled i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om huvudled i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46865-2020.

Lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om stopplikt i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46866-2020.

Lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om stopplikt i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46877-2020.

Lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om stopplikt i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46881-2020

Lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot omkörning i Götene kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning i Götene kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar. Ange diarienummer 258-46885-2020.

Kontakt