Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ett nytt beslut samt utökning av naturreservatet Ekliden i Ale kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till beslut samt utökning av naturreservatet Ekliden i Ale kommun.

Förslaget omfattar ett nytt beslut med uppdaterade föreskrifter och skötselplan. Området ligger cirka 3 km öster om Skepplanda och bildades år 2002.

I och med att naturreservatet utökas med 40 ha blir den totala arealen 120 ha och består av stor del skog men även av mindre delar av vattendrag och våtmarker. Samtliga, av Länsstyrelsen kända sakägare, får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen.

Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Ale kommun, hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg samt på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/under Förslag till naturreservat.

Sakägare föreläggs härmed att till Länsstyrelsen senast 2020-11-08 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Yttrandet ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 511-37037-2018.

Kontakt