Publiceringsdatum: 31 augusti 2020

Senast uppdaterad: måndag 31 augusti, 13.31

Lokala sjötrafikföreskrifter gällande fartbegränsning innanför Hjärterö i Tjörns kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Tjörns kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar.

Synpunkter på handlingarna ska senast den 28 september 2020 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-25259-2020.

Kontakt