Publiceringsdatum: 27 augusti 2020

Senast uppdaterad: torsdag 27 augusti, 16.35

Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Borås

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Borås kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar.

Synpunkter på handlingarna ska senast den 24 september 2020 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-40042-2020.

Kontakt